Nočná pyramída - hosť

Nočná pyramída - hosť
Nočná talkshow so zaujímavými hosťami.
Do relácie sa môžete so svojimi otázkami zapojiť aj Vy prostredníctvom týchto kontaktov:
e-mail: slovensko@rozhlas.sk;
SMS: 7773 (formát SMS: slovensko „medzera“ a text otázky) alebo na Facebooku Rádia Slovensko v komentároch pri statuse konkrétnej epizódy.

Program „Nočná pyramída“ vysielame v pondelok až piatok od 22:21 do 24:00.
Každú nedeľu po 21. hodine počúvajte „Výber pyramídy“, to najzaujímavejšie, čo v NP za uplynulý týždeň odznelo.


Počas prázdnin vysielame aj reprízy.
Popis epizódy
Do piatkovej Nočnej pyramídy prijal pozvanie lekár a vedec prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., onkológ, vedec, klinik a hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre klinickú onkológiu, ktorý bol vyznamenaný Radom Ľudovíta Štúra II. triedy, za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti vedy, najmä onkológie. Michal Mego je prednostom II. Onkologickej kliniky LF UK. Je tiež vedúci Jednotky translačného výskumu v Onkologickom ústave, kde je hlavnou úlohou jeho tímu prenášať výsledky laboratórneho výskumu do klinickej praxe, teda k pacientom. Ako prvý popísal nový podtyp cirkulujúcich nádorových buniek odolných voči chemoterapii. Michal Mego študoval vo Viedni, a stáže absolvoval aj v USA, aby najnovšie poznatky mohol aplikovať i u nás na Slovensku. Ako sa prenášajú poznatky z výskumu a vedy do praxe, čo môže očakávať pacient, aj to, ako je psychicky i fyzicky zaťažený v súčasnosti špičkový lekár, si povieme s prof. Michalom Megom. Moderuje: Ľudovít Jakubove Tolkšou Nočná pyramída pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Streda 24.07. 22:19
  • Štvrtok 25.07. 22:19
  • Piatok 26.07. 22:19
  • Pondelok 29.07. 22:19
  • Utorok 30.07. 22:19
  • Streda 31.07. 22:19
  • Štvrtok 1.08. 22:19