Archív - zvoľte dátum

Ars litera

"Live" relácia o literatúre z každej stránky: rozhovory o tých a s tými, ktorí literatúru a knižnú kultúru tvoria, analýzy a reflexie o literárnej tvorbe - a najmä ukážky z domácej a svetovej literatúry z produkcie slovenského rozhlasu. Autori: Rastislav Šimášek, Zuzana Belková, Táňa Kusá, Daniela Kapitáňová, Gabriela Magová, Hana Kolbašská-Rodová, Ivana Jachymová, Štefan Chrappa, Vladimír Kivader, Egon Tomajko, Vladimír Hanuliak.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 17:00 - 18:00

Ars litera

Štvrtok 26.10.2017, Mnohé básne Jána Frátrika, rodáka zo Žiliny, recitovali poprední slovenskí herci v Slovenskom rozhlase, kde sú starostlivo archivované. Ako člen speváckeho zboru slovenských učiteľov precestoval Frátrik celú Európu, čo sa prejavilo aj v jeho tvorbe. Literárne prispieval do časopisov Elán, Tvorba, Slovenské pohľady, Kultúra, Nová práca, Verbum, Slovenský jazyk a literatúra, Učiteľské noviny, Literárny týždenník, Katolícke noviny, Zrno a do regionálnej tlače. Jeho básne vyšli v mnohých zborníkoch. Niektoré boli aj zhudobnené, upravené pre mužské zbory a stali sa súčasťou repertoáru speváckych zborov. Popri pedagogickej a spisovateľskej práci sa venoval aj osvetovým, kultúrnym a športovým aktivitám. Bol členom Orchestra mesta Žilina, pracoval v Miestnom odbore Matice slovenskej a bol zakladajúcim členom Zboru Žilincov.