Archív - zvoľte dátum

S Literou

Cyklus literárnych polhodiniek vo forme literárneho pásma, v ktorom sa striedajú umelecké pasáže z poézie, prózy či drámy so sviežimi novými odbornými pohľadmi na ne. Umelecké ukážky sú príťažlivo načítané súčasnými hercami a podfarbené hudbou. Priestor dostáva aj nahrávka hlasového prejavu žijúceho spisovateľa, ako aj autenticky nahovorený odborný komentár žijúceho literárneho vedca. Pásmo sa dominantne venuje autorom a tým dielam, ktoré doteraz chýbajú v rozhlasovom archíve alebo pohľad na nich zastaral a treba ho inovovať. Pásmo preto môže slúžiť ako maturitná knižnica pre stredoškolákov, rovnako je určené pre potreby vysokoškolských študentov literatúry, literárnu akademickú obec a milovníkov dobrej literatúry a knihomoľov ako takých.

Vysiela sa: každú druhú nedeľu 14:00 - 14:30

S Literou

Nedeľa 8.09.2019, Deviatkové poviedky, Ľuboš Midriak: Nežná/ Cyklus próz Ľuboša Midriaka Deviatkové poviedky reaguje umeleckou formou na viaceré významné dejinné udalosti 20. storočia. Prináša ich reflexiu s primeranou dávkou nadhľadu a dôrazom na ich tragický či dramatický charakter. Autor dlhé roky pôsobil ako divadelný režisér a dramaturg v profesionálnych i amatérskych divadlách, od 1995 pracoval ako režisér a scénarista v Slovenskej televízii. S profesionálom v oblasti dramatickej tvorby súčasnosti sa spája pôsobenie v role pedagóga réžie a herectva na Akadémii umení v Banskej Bystrici a práca nezávislého producenta Slovenskej televízie.