S Literou

Cyklus literárnych polhodiniek vo forme literárneho pásma, v ktorom sa striedajú umelecké pasáže z poézie, prózy či drámy so sviežimi novými odbornými pohľadmi na ne. Umelecké ukážky sú príťažlivo načítané súčasnými hercami a podfarbené hudbou. Priestor dostáva aj nahrávka hlasového prejavu žijúceho spisovateľa, ako aj autenticky nahovorený odborný komentár žijúceho literárneho vedca. Pásmo sa dominantne venuje autorom a tým dielam, ktoré doteraz chýbajú v rozhlasovom archíve alebo pohľad na nich zastaral a treba ho inovovať. Pásmo preto môže slúžiť ako maturitná knižnica pre stredoškolákov, rovnako je určené pre potreby vysokoškolských študentov literatúry, literárnu akademickú obec a milovníkov dobrej literatúry a knihomoľov ako takých.

Vysiela sa: každú druhú nedeľu 14:00 - 14:30

S Literou

Hľadanie zázračna v prózach Gabriela Garcíu Márqueza, Pásmo Veroniky Dianiškovej o menej známej tvorbe kolumbijského spisovateľa Gabriela Garcíu Márqueza. Autorka sa v pásme sústredila na reportážne texty tohto laureáta Nobelovej ceny za literatúru, i na jeho poviedky, predovšetkým na Dvanásť príbehov z cudziny, ktoré upozorňujú na osudy ľudí, žijúcich ďaleko od svojho zázemia i domoviny.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum