Roľnícka beseda

Leto v agrorezorte. Reportáže a rozhovory Jána Kondora s poľnohospodármi o aktuálnom dianí na východom Slovensku.

Vysiela sa v utorok 17:30-18:00
Popis epizódy
V Roľníckej besede pôjdeme Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, kde dochádza k zmene na poste rektora. V utorok 31-eho januára svoje druhé funkčné obdobie končí rektorka Jana Mojžišová, a za nového rektora prezidentka republiky menovala Jozefa Nagya. Moderuje Ján Kondor
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Utorok 21.03. 17:30
  • Utorok 28.03. 17:30
  • Utorok 4.04. 17:30
  • Utorok 11.04. 17:30
  • Utorok 18.04. 17:30