Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: P. Zagar, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

Hosťami Ars musica budú organizátori festivalu súčasnej hudby Asynchrónie. Saxofonista Nikolaj Nikitin predstaví svoj projekt s klaviristom Ľubošom Šrámekom, ktorý naživo zaznie v stredu v Slovenskom rozhlase. S tlačovou tajomníčkou Martinou Tolstovou sa telefonicky spojíme do Prahy, kde sleduje účinkovanie Slovenského filharmonického zboru na Pražskej jari.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 10.05. 10:00
  • Utorok 11.05. 10:00
  • Streda 12.05. 10:00
  • Štvrtok 13.05. 10:00
  • Piatok 14.05. 10:00
  • Pondelok 17.05. 10:00
  • Utorok 18.05. 10:00