Archív - zvoľte dátum

Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: A. Serečinová, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

Pondelok 12.08.2019, Forfest 2019 – o medzinárodnom festivale súčasného umenia s klaviristkou Elenou Letňanovou. Víťazstvo speváckeho zboru Technik na European Olympic Games vo Švédsku. Rozhovor so zbormajsterkou Petrou Torkošovou.