Ars musica

Živé informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie – a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách.
Autori: Zuzana Adamkovičová, Ján Dúbravský, Mária Gavalová, Peter Zagar, Adrian Rajter, Tomáš Boroš, Melánia Puškášová, Jozef Červenka, Ľuboš Kovačech, Zuzana Eperješi.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00
Popis epizódy
Peter Zagar sa ešte raz vracia k téme klavírnej sonáty, keď po relácii venovanej dvom storočiam jej vývinu v európskej hudbe a ďalšej relácii zameranej na jej vstup do dejín hudby na Slovensku sa teraz sústredí na vývin tohto žánru na Slovensku po roku 1948. Druhá polovica 20. storočia priniesla radikálne odklony od stáročiami etablovanej európskej hudobnej praxe a žáner klavírnej sonáty sa stal, tak ako všetky tradičné žánre, terčom dekonštrukcie. Aj slovenská klavírna sonáta z tohto obdobia sa zásadne zmenila. Hoci povojnová avantgarda mala odmietavý postoj k tradícii, niektorým jej protagonistom poskytla priestor na realizáciu ich ambícií. Za všetkých menujme Ilju Zeljenku. Okrem jeho prvej klavírnej sonáty v relácii zaznejú aj diela Štefana Németha-Šamorínskeho, Romana Bergera, Dušana Martinčeka, Jozefa Sixtu a iných.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 17.06. 10:00
  • Utorok 18.06. 10:00
  • Streda 19.06. 10:00
  • Štvrtok 20.06. 10:00
  • Piatok 21.06. 10:00
  • Pondelok 24.06. 10:00
  • Utorok 25.06. 10:00