Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: Zuzana Adamkovičová, Ján Dúbravský, Mária Gavalová, Peter Zagar, Adrian Rajter, Tomáš Boroš, Melánia Puškášová, Ľuboš Kovačech, Zuzana Eperješi, Peter Dan Ferenčík.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00
Popis epizódy
Výber z nových nahrávok J. S. Bacha (Partita č. 2 pre sólové husle, Kristóf Baráti), Antonia Vivaldiho (Veľká benátska omša, Les Arts Florissants, Paul Agnew), Jamesa MacMillana a Rodericka Williamsa (Corvus Consort, Freddie Crowley, Ferio Saxophone Quartet).
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Utorok 16.08. 10:00
  • Streda 17.08. 10:00
  • Štvrtok 18.08. 10:00
  • Piatok 19.08. 10:00
  • Pondelok 22.08. 10:00
  • Utorok 23.08. 10:00
  • Streda 24.08. 10:00