Ars musica

Živé informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie – a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách.
Autori: Zuzana Adamkovičová, Ján Dúbravský, Mária Gavalová, Peter Zagar, Adrian Rajter, Tomáš Boroš, Melánia Puškášová, Jozef Červenka, Ľuboš Kovačech, Zuzana Eperješi.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00
Popis epizódy
Na Sv. Štefana je na Slovensku hlboko zakorenená tradícia koledovania, vinšovania, obchôdzka spojená so spevom a želaním zdravia, hojnosti. Tradičné vianočné piesne, obchôdzky, vinše a masky koledníkov, mali dôležité socializačné funkcie, slúžili na utuženie rodinného i širšieho spoločenstva. Práve dnes, keď je navštevovanie susedov čoraz zriedkavejšie, majú obchôdzky veľký význam. Spravme si radosť aj my, a urobme si s hudobníkmi naozajstnú štefanskú koledovačku. Vinšovať, spievať a hrať vám budú: Eva Šušková, Jozef Lupták, Juraj Tomka, Adrian Kokoš, Nikolaj Nikitin a redaktorka Zuzana Adamkovičová.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 15.07. 10:00
  • Utorok 16.07. 10:00
  • Streda 17.07. 10:00
  • Štvrtok 18.07. 10:00
  • Piatok 19.07. 10:00
  • Pondelok 22.07. 10:00
  • Utorok 23.07. 10:00