Archív - zvoľte dátum

Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: A. Serečinová, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

Štvrtok 16.03.2017, premiéra v ŠO Banská Bystrica - Don Pasquale - s režisérkou Danou Dinkovou a sólistami Ivanom Zvaríkom a Michaelou Popik Kuštekovou. M.Musorgskij (Obrázky z výstavy - Matej Arendárik) a G.B.Pergolesi. Čajkovského Koncert pre husle a orchester D dur (SOSR, Dalibor Karvay).