Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: P. Zagar, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

Aktuality zo sveta vážnej hudby. Kultúrne aktuality, predvianočné koncerty, Ján Cikker

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 17.05. 10:00
  • Utorok 18.05. 10:00
  • Streda 19.05. 10:00
  • Štvrtok 20.05. 10:00
  • Piatok 21.05. 10:00
  • Pondelok 24.05. 10:00
  • Utorok 25.05. 10:00