Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Historia Magistra Vitae - Rádio Devín

Aj keď preklad názvu tejto obľúbenej relácie znamená, že história je učiteľkou života, tak treba zdôrazniť, že dejinné udalosti sa nikdy neriadili touto sentenciou, keďže politikmi, či aspoň poradcami politikov, málokedy bývali historici, ktorých znalosti by mohli ponúknuť najlepšie riešenie spletitých spoločenských problémov či konfliktov. Relácia reflektuje, analyzuje a s odstupom komentuje zásadné udalosti minulosti s ohľadom na ich podprahový odkaz pre súčasníka.

Od feburuára 2019 opäť vysielame nové časti relácie. Cyklus sa strieda s reláciou "Stratení v čase".

Archív starších relácií nájdete tu.

Historia Magistra Vitae

Peter Turčík: Historia magistra vitae- Od autonómie po marec 1939/ Koncom 30-tych rokov minulého storočia sa v politickom systéme Európy vytvorenom po prvej svetovej vojne začali objavovať vážne trhliny. Nacistické Nemecko a aj fašistické Taliansko si robili územné i mocenské nároky. Víťazné mocnosti prvej svetovej vojny – Anglicko a Francúzsko – odpovedali politikou uzmierovania, v podstate začali týmto nárokom ustupovať – na to však začali doplácať najmä stredoeurópske štáty. Po anšluse Rakúska v marci 1938 sa pozornosť Nemecka upriamila na Československo – Mníchovská dohoda a následné arbitráže oklieštili územie republiky o 40 tisíc kilometrov štvorcových a na zabratých územiach zostalo v prvej fáze takmer 5 miliónov občanov. Nemecko využilo nielen vnútropolitické problémy – ako páky na úplnú likvidáciu štátu použilo nemeckú menšinu a autonomistické úsilie Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Adolfovi Hitlerovi hralo do karát aj to, že Francúzsko a Veľká Británia obetovali Československo a Spojené štáty americké dôsledne uplatňovali svoju izolacionistickú zahraničnú politiku. Dôvody zdržanlivého postoja Sovietskeho zväzu sa ukázali v plnej nahote o rok neskôr – keď po podpísaní nemecko-sovietskeho paktu Hitler so Stalinom zaútočili na Poľsko, čím sa fakticky začala 2.svetová vojna. V tomto magazíne o dejinách sa pokúsime pomocou stručného kalendária udalostí medzi 28.septembrom 1938 až 15.marcom 1939 a s využitím dobového zvukového archívu pripomenúť sled udalostí, ktoré naostatok viedli k vyhláseniu Slovenského štátu. Ako ďalšie zdroje sme využili Chronológiu dejín Slovenska a Slovákov, Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov a knihu Ľubomíra Liptáka – 2217 dní – Slovensko v čase 2.svetovej vojny. Ukážky z nej interpretuje Laco Kerata. A ako kontextuálne hudobné predely sme použili hudbu z filmového muzikálu Cabaret, ktorý vynikajúco vystihol situáciu v Nemecku krátko pred nástupom Adolfa Hitlera k moci.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum