Historia Magistra Vitae - Rádio Devín

Aj keď preklad názvu tejto obľúbenej relácie znamená, že história je učiteľkou života, tak treba zdôrazniť, že dejinné udalosti sa nikdy neriadili touto sentenciou, keďže politikmi, či aspoň poradcami politikov, málokedy bývali historici, ktorých znalosti by mohli ponúknuť najlepšie riešenie spletitých spoločenských problémov či konfliktov. Relácia reflektuje, analyzuje a s odstupom komentuje zásadné udalosti minulosti s ohľadom na ich podprahový odkaz pre súčasníka.

Od feburuára 2019 opäť vysielame nové časti relácie. Cyklus sa strieda s reláciou "Stratení v čase".

Archív starších relácií nájdete tu.

Historia magistra vitae

Mária Michalková: Historia magistra vitae, Milan Rastislav Štefánik 2 / VO SVETE - Slovenský astronóm – vedec, generál francúzskej armády, svetobežník, politik. Významná osobnosť slovenskej histórie. Rodák z Košarísk neďaleko obce Brezová pod Bradlom. P0odnikal astronomické výpravy na Mont Blanc, do Turkmenistanu, Ruska, strednej Ázie či do Afriky. Ešte pred začiatkom svetovej vojny mu udelili francúzske občianstvo a zanedlho získal vyznamenanie Rádu Rytiera čestnej légie za bádateľské a diplomatické úspechy. Vďaka svojim známostiam sa koncom roka stretáva s emigrantmi Edvardom Benešom a T.G. Masarykom kde ich spájala myšlienka spoločného štátu. V roku 1916 založil spolu s nimi Národnú radu Československú (akúsi dočasnú vládu). Podnikal nábor dobrovoľníkov v Rusku, Rumunsku a v USA. Dňa 14 októbra 1918 sa stal ministrom vojny v Československu. Budoval plány rozvoja nového štátu a plánuje sobáš s markízou Giulianou Benzoniovou.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum