Historia Magistra Vitae - Rádio Devín

Aj keď preklad názvu tejto obľúbenej relácie znamená, že história je učiteľkou života, tak treba zdôrazniť, že dejinné udalosti sa nikdy neriadili touto sentenciou, keďže politikmi, či aspoň poradcami politikov, málokedy bývali historici, ktorých znalosti by mohli ponúknuť najlepšie riešenie spletitých spoločenských problémov či konfliktov. Relácia reflektuje, analyzuje a s odstupom komentuje zásadné udalosti minulosti s ohľadom na ich podprahový odkaz pre súčasníka.

Od feburuára 2019 opäť vysielame nové časti relácie. Cyklus sa strieda s reláciou "Stratení v čase".

Archív starších relácií nájdete tu.

Historia magistra vitae

Juliana Korponayová/ Aj po troch storočiach, ktoré nás delia od dramatických udalostí protihabsburského povstania, vyznieva príbeh mladej šľachtičnej z kaštieľa v Ožďanoch nanajvýš dramaticky a záhadne. Je výnimočný už tým, že je príbehom ženy, ktorá sa dostala do víru pohnutých udalostí, bojov za občianske práva a nezávislosť krajiny. Stala sa však nielen ich svedkom, ale aj tragickou aktérkou. Tak ako k Levoči neodmysliteľne patria oltár Majstra Pavla a klietka hanby na námestí, tak k nej patrí aj príbeh o Levočskej bielej panej. „Je zvláštny tým, že Juliana Korponayová bola ako jediná žena v Uhorsku odsúdená a popravená za vlastizradu,“hovorí kunsthistorička Spišského múzea v Levoči Dáša Uharčeková Pavúková. Spolu s historičkou Tünde Lengyelovou v relácii Márie Michalkovej z cyklu Historia Magistra Vitae o Juliane Korponaovej uvažujú o protirečivej dobe protihabsburských povstaní.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum