Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Historia Magistra Vitae - Rádio Devín

Aj keď preklad názvu tejto obľúbenej relácie znamená, že história je učiteľkou života, tak treba zdôrazniť, že dejinné udalosti sa nikdy neriadili touto sentenciou, keďže politikmi, či aspoň poradcami politikov, málokedy bývali historici, ktorých znalosti by mohli ponúknuť najlepšie riešenie spletitých spoločenských problémov či konfliktov. Relácia reflektuje, analyzuje a s odstupom komentuje zásadné udalosti minulosti s ohľadom na ich podprahový odkaz pre súčasníka.

Od feburuára 2019 opäť vysielame nové časti relácie. Cyklus sa strieda s reláciou "Stratení v čase".

Archív starších relácií nájdete tu.

Historia magistra vitae

Antiochia/ Mesto Antiochiu založil roku 300 pred Kristom Seleukos I. Níkátor, jeden z troch diadochov Alexandra Veľkého. Seleukos z neho urobil sídlo svojho rodu a roku 64 pred Kr. sa Antiochia stala hlavným mestom rímskej provincie Sýria. Až do neskorej antiky zostala Antiochia jedným z najdôležitejších a najväčších miest Rímskej ríše, neskôr po Konštantínopole druhým najväčším mestom Byzantskej ríše. Bola tu založená jedna z prvých kresťanských obcí, dokonca práve tu boli podľa Skutkov apoštolov kresťania prvýkrát označení týmto menom. Pôsobil tu Pavol z Tarsu a význam antiochijského biskupa bol aj v tom, že Antiochia patrila spolu s Rímom, Alexandriou, Konštantínopolom a Jeruzalemom medzi päť patriarchátov starovekej kresťanskej cirkvi.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum