Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

Hudobné vrstvenie

Hudobno-slovné pásma venované artificiálnej hudbe v autorksých pohľadoch viacerých hudobníkov
Hudobný fíčer - fíčer je kráľom rozhlasových žánrov, syntetizuje všetky rozhlasové výrazové prostriedky do rozsiahlejšieho umelecko-publicistického tvaru. Monotematická relácia ponúka koncentrovaný hlbší ponor do fenoménov hudobného umenia. Pripravujú: T.Boroš, E.Čárska, S.Smetana, M.Minárik, I.Javorský
Stretnutie nad partitúrou - dlhodobý cyklus relácií o hudobnej tvorbe slovenských skladateľov prináša raz mesačne zainteresovaný pohľad do zákulisia vzniku nových hudobných kompozícií, ktoré boli uvedené na festivaloch súčasnej hudby (Melos - étos, Nová slovenská hudba alebo Konvergencie, BHS...). Poslaním relácie je priblížiť poslucháčovi jednak osobnosť skladateľa, a jeho slovami prostredníctvom rozhovoru v štúdiu hovoriť o zvláštnostiach súčasného hudobného umenia, slovenskej hudby, o nových hudobných štýloch, ale najmä o konkrétnom diele. Autorka: Melánia Puškášová.
Neznáma hudba - odkrývanie diel menej známej a neznámej slovenskej tvorby. Pripravuje J. Klíma a V. Godár

Vysiela sa: sobota 18:00 - 19:00

Hudobné vrstvenie

Sobota 4.07.2020, Stretnutie nad partitúrou. 55. výročie Elektrokaustického štúdia SRo. Spomienky na históriu a tvorbu v EAŠ Čs. rozhlasu od 1.7.1965. Rozhovor s dramaturgom a autorom Ing. Jurajom Ďurišom. Medzi dvomi on-line koncertami streamového festivalu. Autorsky pripravila Melánia Puškášová