Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

Musica vocalis

Hudobno-slovný program venovaný rôznym druhom vokálnej hudby. Operné árie a piesne, jazzové vokály, zborová hudba a experimentálna vokálna tvorba. Pripravujú: J.Červenka, J.Brisuda, J. Polgary, Ľ.Kovačech.

Vysiela sa: sobota 14:30-15:00

Musica vocalis

Sobota 17.03.2018, Spievajú zbory Konzervatória J.L.Bellu v Banskej Bystrici. Reláciu pripravil Ľuboš Kovačech.