Rozhlasové hry - Archív extra

Rozhlasová hra – najreprezentatívnejší žáner rozhlasovej umeleckej tvorby.

Rozhlasové hry: Archív EXTRA
Popis epizódy
Nový život (Vita Nuova) predchádza Božskej komédii a Dante ho napísal vo veku asi 29 rokov. Nie je už teda dielom mladíka, ale k Božskej komédii ešte viedla dlhá cesta. V Novom živote, ktorý sa označuje termínom „libello" (malá knižka), Dante uverejnil a zhrnul sonety, kanzóny a iné poetické formy, ktoré napísal v rokoch 1283-1293 a doplnil ich o prozaické vsuvky so značne autobiografickým podtextom. Tie odrážajú vznik a priebeh jeho platonického vzťahu k Beatrice Portinari, ktorá sa stala predobrazom k Beatrice v Božskej komédii. Vo Vita Nuova však Dante opisuje nielen vzťah k nej, ale predovšetkým buduje koncept Ideálu-Lásky-Tvorby (Múzy), ktorý sa neskôr stane jadrom a energiou definujúcou jeho cestu cez Peklo/Očistec až do Raja. Postavil tu teda základ, či pilier, ktorý zásadným spôsobom ovplyvnil nie len jeho tvorbu, ale i pohľad na stvárnenie Ideálu v poézii ako takej, čo bolo na svoju dobu naozaj prevratné.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Autor textu: Dante Alighieri
Autor rozhlasovej dramatizácie: Miklós Forgács

Miklós Forgács vo svojej nekonvenčnej adaptácii (špeciálne pripravenej pre RTVS k Danteho výročiu) nepristupoval k jeho látke pietne, ale snaží sa dopátrať ku koreňom už spomínanej „energie tvorby", ktorá sa od objektu lásky (ako iniciátorovi) obracia do autorského subjektu a stáva sa tak zrkadlom akýchsi tvorivých múk autora, ktoré majú rôzne podoby, odrážajú rôzne formy, žánre, prístupy aj v rovine textu, aj v potenciále realizácie. Cieľom teda nie je stavať pomníky, ale porozumieť a preniesť túto komplikovanú (a tak trochu elitársku) látku do súčasného sveta s prežitkom, iróniou, ale i vážnosťou a úctou ku klasike, ktorá nás presahuje.

Dante Alighieri (1265-1321) patrí k najvýznamnejším talianskym básnikom vôbec, ale jeho vplyv je de-facto celosvetový. Radí sa medzi predstaviteľom tzv. renesančného humanizmu a svojimi názormi a dielami prispel aj k rozvoju jazykovedy (ako jeden z prvých začal vedome a aktívne používať taliančinu vo svojich dielach, čo bolo v danej dobe pri dominancii latinčiny v akomkoľvek oficiálnom prejave odvážne, ba až revolučné). Preslávil sa dielom Božská komédia, ktoré v sebe doslova koncentrovalo nie len do dôsledkov zrekonštruovaný systém nového spirituálneho pohľadu na svet, ale odkazovala a komentovala množstvo súdobých spoločensko-politických fenoménov (a osobností), takže sa stalo i kronikou doby, ktorá presahuje hranice jedného umeleckého diela. Tento rok, konkrétne 14.9.2021 si pripomíname 700 rokov od jeho smrti a naša premiéra ja poctou reflektujúcou výročie takého génia, akým nesporne Dante bol.

Obsadenie: Jakub Rybárik, Katarína Šafaříková, Danica Jurčová-Glinová a Miroslava Frankovská

Réžia: Laco Kerata
Dramaturgia: Peter Pavlac
Zvuk: Andrej Klimits
Hudba: Matúš Wiedermann
Produkcia: Marcela Stanková

Archív - zvoľte dátum