Rozhlasové hry - Archív extra

Rozhlasová hra – najreprezentatívnejší žáner rozhlasovej umeleckej tvorby.

Rozhlasové hry: Archív EXTRA
Popis epizódy
Ján Červeň (1919-1942) napísal počas svojho krátkeho života, len zopár próz, ktoré sa vošli do útlej zbierky Modrá katedrála. Jeho prózy sa sústreďujú na vnútorné prežívanie, zážitok bytia, zároveň v sebe obsahujú istú zvukovú kvalitu, sú teda veľmi inšpiratívne z hľadiska adaptácie pre rozhlas.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Červeň trpel nevyliečiteľnou chorobou a toto vedomie nevyhnutnosti smrti, neodvrátiteľnej konečnosti života sú častou témou či motívom jeho próz a tvoria aj sujet poviedky Prorok.

Hlavná postava – Matúš Buoc – sa po zážitku stretnutia s náhlou a nečakanou smrťou svojej manželky vydáva na putovanie za zmyslom svojej existencie, ktoré je zároveň putovaním fyzickým i snovým. Vo fyzickej realite prichádza medzi neznámych ľudí a presvedčí ich o tom, že je prorokom, kýmsi, kto už zmysel pozná. V snovej rovine zároveň vystúpi zo svojho tela a stáva sa niekým, kto svoju fyzickú skutočnosť v reálnom svete iba pozoruje. Vonkajšia a vnútorná realita postavy sa vpíjajú do seba, vzájomne prelínajú a Ján Mikuš dokázal autorov subjektívny svet, hĺbku jeho existenciálneho hľadania veľmi umne pretaviť do textu i následnej pôsobivej modernej realizácie, výrazne podporenej autorskou hudbou, ktorú k dielu skomponoval Patrik Korinok.

Účinkujú: Peter Kadlečík, Mária Schumerová, Ida Rapaičová, Dušan Kaprálik, Lucia Vráblicová, Miroslav Trnavský
Dramaturgia: Michaela Materáková, zvukový majster: Jakub Horňák, Hudba: Patrik Korinok, Réžia: Ján Mikuš

Archív - zvoľte dátum