Rozhlasové hry - Archív extra

Rozhlasová hra – najreprezentatívnejší žáner rozhlasovej umeleckej tvorby.

Rozhlasové hry: Archív EXTRA
Popis epizódy
Terra Apathy - čerpá z príbehu obce Horné Opatovce, ktorá po výstavbe hlinikárne v Žiari nad Hronom čelila ekologickej katastrofe a v roku 1969 bola uznesením vlády Československej socialistickej republiky zlikvidovaná a vymazaná z mapy.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Námet: Michal Ditte
Libreto: Iveta Ditte Jurčová a Ela Lehotská

Tvorcovia divadelnej inscenácie (a rovnako tak jej rozhlasovej verzie) teda pracovali s rozsiahlym dokumentárnym materiálom z rôznych zdrojov - od miestnych archívov, zápisníc zasadaní obecného zastupiteľstva až po oral history. Ich cieľom však nebolo vytvoriť dielo spadajúce pod akúkoľvek definíciu doku-drámy, ale skôr nájsť emocionálnu metaforu, ktorá na jednej strane sprítomní ekologickú apokalypsu prostredníctvom pochopenia reálneho dopadu na životné prostredie a človeka - od úhynu včiel, dobytka, až po devastačný vplyv jedovatého spadu na zdravie obyvateľov obce - na strane druhej nám dá šancu hlboko prežiť tento dopad v celej svojej hrôze práve v sebe samom.

Tento fakt ich doviedol k špecifickej, experimentálnej forme, kde sa zvukovo-hudobná stopa inscenácie stáva plnohodnotným „spoluhráčom“ k videnému a krehkosť slova v kontraste k apokalyptickému zvukovému obrazu prináša spočiatku temnú katarziu, končiacu však v nádychu novej nádeje. Či už vo výzve, ako sa ako ľudstvo postavíme k problému, ktorého sme sami zdrojom, či v tom, akú formu pre očistenie nájdeme i ako umelci. Výpovedné gesto tohto diela hovorí samo za seba a prináša tak do kontextu súčasného Slovenska silnú parafrázu celej našej civilizácie, ktorá sa pre pocit zvyšovania svojho osobného komfortu ženie do katastrofy prostredníctvom likvidácie prostredia, kde sa snaží žiť.

Obsadenie: Ela Lehotská a Vít Bednárik
Hudba a zvukový dizajn: Michal Paľko
Majster zvuku: Rudolf Fritzman
Produkcia: Barbora Bell
Dramaturgia: Peter Pavlac a Michal Ditte
Réžia: Iveta Ditte Jurčová

Archív - zvoľte dátum