Rozhlasové hry - Archív extra

Rozhlasová hra – najreprezentatívnejší žáner rozhlasovej umeleckej tvorby.

Rozhlasové hry: Archív EXTRA
Popis epizódy
Pôvodná rozhlasová hra Andreja Kalinku je priamo prepojená so širším projektom s rovnakým názvom, ktorý sa realizuje pod hlavičkou Divadla Ludus s členmi umeleckého zoskupenia Med a prach, ako tzv. „performance lecture“. Libreto/text rozhlasovej verzie vznikal nezávisle (pre RTVS), ako aktívna snaha autora preniknúť do pochopenia zvláštností a mágie samotného média rozhlasu, čo definovalo jeho rámec a základný kľúč. Traja herci predstavujúci jednu osobu, postavu, sa tak stávajú komentátormi vlastného uvažovania, budujú svoj vlastný „chrám“ zo slov a v reálnej situácii sa konfrontujú so zvláštnou nahrávkou, ktorú im zanechal nedávno zosnulý priateľ. Realistický podklad je však len jednou z niekoľkých úrovní textu i netradičnej hudobno/zvukovej realizácie a odráža tak v médiu rozhlasu veľmi osobitý umelecký prístup tvorcu Andreja Kalinku, ktorý vo formáte rozhlasovej hry má šancu svoje postupy prvýkrát rozvinúť na celkom inej platforme.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

„Sacrum, teda krížová kosť (os sacrum, svätá kosť, skrátene sa používa iba sacrum), je súčasťou centra, opory chrbtice, ktorá je pilierom celého tela. Sacrum má v rôznych kultúrach a náboženstvách rozmanité významy a funkcie. Slovo sacrum označuje niečo sväté, teda podstatné, dôležité. Čo by sme dnes mohli takto označiť? Čo je podstatné, čo tvorí oporu človeka, sveta? Dokážeme povedať, čo je našim centrom, našou oporou?“ (citované z webu Divadla Ludus - Sacrum, Med a prach, 2023)

Obsadenie: Dominika Morávková, Ján Morávek, Martin Hronský a Rafał Habel
Dramaturgia: Milan Kozánek a Peter Pavlac
Zvukový majster: Jakub Horňák
Produkcia: Peter Šimončič
Libreto, zvukový design, hudba a réžia: Andrej Kalinka

Archív - zvoľte dátum