Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Rozhlasové hry - Archív extra

Rozhlasová hra – najreprezentatívnejší žáner rozhlasovej umeleckej tvorby.

Rozhlasové hry: Archív EXTRA

Dospelým neprístupné


Rozhlasová adaptácia hry Michaely Zakuťanskej je poučeným vhľadom do sveta dospievajúcej mládeže. Vtip hry však spočíva v tom, že jej štyria protagonisti si hrajú situácie, ktoré zažívajú vo svojej bežnej realite v interakcii s dospelými (rodičia, učitelia, atp.). Model, ktorý do dôsledkov využila Biljana Srbljanović vo svojej slávnej hre Rodinné príbehy sa tak posúva do úrovne prežívania svojho vlastného zložitého dospievania v generácii –násť-ročných v komplikovanom spolužití s dospelými „jedincami“, ktorí ich v zásade “ nechápu“. Avšak práve preto, že si oni sami hrajú aj dospelých nejde o analýzu trpkú, či depresívnu, naopak, je podávaná s humorom a nadhľadom autorky, ktorá sa vo svete dospievajúcej mládeže evidentne vyzná. Nie však len v ich psychológii a prežívaní, ale aj v inštrumentári, ktorý ich obklopuje a v dnešnej dobe viac, než len určuje (facebook, mobilná komunikácia. atp.). Vzniká tak šarmantný a nezaťažujúci vhľad do života veľkej skupiny dnešnej mládeže z ich pozície, vyrozprávaný ich jazykom.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum