Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

Zóna poézie

Tento cyklus je komponovaný ako reflexia, spravidla nových, básnických kníh od súčasných slovenských autorov. Polhodinový priestor relácie umožňuje „ochutnávku“ ich veršov so zasväteným komentárom autora pásma. Priestor je určený mladým úspešným spisovateľom, prichádzajúcim na literárnu scénu, ale v ešte väčšej miere renomovaným básnikom ktorí sú zárukou výnimočného umeleckého zážitku.
Pripravujú: Jana Hevešiová a Tereza Križková

Vysiela sa: štvrtok 20:00-20:30

Zóna poézie

Štvrtok 8.11.2018, Marta Vilhanová: Žofia. Pásmo dramatizovanej poézie, kompozícia z veršov Valentína Beniaka (+6.11.1973)