Archív - zvoľte dátum

Slovakia segodnya, Magazin o Slovensku v ruskom jazyku

Slovakia segodnya, Magazin o Slovensku v ruskom jazyku

Pondelok 26.02.2018, Новости, Тема дня; "Обратная связь" (повтор); "Музыкальные страницы" - творчество Даниела Миклетича (повтор)