Archív - zvoľte dátum

Hudobné pozdravy z Banskej Bystrice

Gratulácie poslucháčom pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.

Vysiela sa: sobota: od 13:00 - 15:00 nedeľa: od 13:00 - 15:00.


Podrobnosti tu

Sobota 04.07.2020 o 13:00
Anna Kanková zo Zvolena,
Mária Mihalková z Uhorského,
Jolana Medveďová z Brezna - Mazorníkova,
Mária Michalidesová z Lubeníka,
Zuzka Mozoľová zo Zvolena,
Jozef Suja zo Zvolena,
Mária Chovancová z Banskej Štiavnice,
Vladimír Tancík z Dolnej Strehovej,
Augustín Klima z Banskej Bystice,
Anton Rapčan z Hnúšte,
Janka Cibulová z Bojníc,
Mária Vicianová z Cerova - Lazov,
Kvetoslava Strečková z Rimavskej Soboty,
Mária Párničanová z Lupoče,
Mária Kováčová z Horných Plachtiniec,
Juraj Raši z Pohorelej,
Elena Pekárová z Dobroče,
Mária Ľuptáková z Klokoče,
Svätopluk Bednář zo Žihľavy,
Boženka Hazuchová z Látok,
Jozef Bednár z Považskej Bystrice,
Mária Jackuliaková z Hrabova pri Kalinove,
Ivan Arvay zo Štubne,
Jaroslav Tomaškin z Príbeliec,
Mária Pisoňová z Hriňovej - Krivca,
Anna Boháčiková z Banskej Bystrice,
Anna Chrapková z Dolných Plachtiniec,
Janka a Pavol Lupušní z Beňuša - Filipova,
Anna a Milan Oravcovci,
Lenka Koch zo Zvolena Selierskej doliny.


Nedeľa 05.07.2020 o 13:00
Anna Borošová z Rimavskej Soboty,
Mária Sojaková z Brezna,
Júlia Bačíková zo Šalkovej,
Mária Vicianová z Cerova,
Elenka Lacúšková z Katarínskej Huty,
Mária Gerátová z Liptovského Mikuláša,
Elenka Pekárová z Dobroče,
Ondrej Chabada z Očovej,
Mária Kováčová z Plachtiniec,
dvojičky Peter a Pavol Turoňovci zo Slanej Lehoty,
Mária Ľuptáková z Klokoče,
Elenka Gondová z Hriňovej,
Zlatica Dlhošová z Králik,
Anna Fischerová z Hrušova,
Emília Stehlíková z Korytárok,
Anna Adamčáková z Oravského Bieleho Potoka,
Valéria Liptayová z Krupiny,
Peter Gajdoš z Novej Bane,
Vierka Václaviková z Detvianskej Huty,
Pavel Štúber z Heľpy,
Ján Paučo z Detvy,
Róbert Kleffler z Málinca,
Janka Klimová z Rybníka,
Daniel Mravík z Hiadľa,
Mária Mrtviková z Detvy - Piešťa II,
Jaroslav Mišík z Lučenca,
Janko Gondáš z Dačovho Lomu,
Katarína Baloghová z Nemiec,
Iveta Bystrinska zo Zvolena,
Anna Mužlová z Detvy - Skliarova,
Marek Berky z Detvy.

Hudobné pozdravy Banská Bystrica

Sobota 16.12.2017, gratulácie jubilujúcim poslucháčom