Studnička

Živá voda zo studnice nášho folklóru a tradícií, unikátne nahrávky ľudovej hudby z rozhlasového archívu, spomienky na protagonistov folklórneho hnutia.
Vysiela sa: nedeľa: 15:05–16:00
regina.bystrica@rtvs.sk
Popis epizódy
Vianoce trochu inak - na podoby tradičnej kultúry vplývalo množstvo činiteľov. Kultúrne javy boli pod vplyvom spoločenských vzťahov, spôsobu života, charakteru hospodárenia a najmä zamestnania, ktorým sa ľudia zaoberali. Spôsob získavania obživy (hlavné či doplnkové zamestnania) sa zrkadlil aj v obyčajach vianočného obdobia. Odlišnosti v slávení vianočných sviatkov boli a podnes sú prítomné v závislosti od sociálneho prostredia, či už ide o lokalitu banícku, vinohradnícku, prostredie robotníkov, rodiny pastierov, podomových obchodníkov a pod. Špecifickú funkciu mali počas vianočných sviatkov aj učitelia.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Sobota 18.05. 21:00
  • Nedeľa 19.05. 15:05
  • Sobota 25.05. 21:00
  • Nedeľa 26.05. 15:05
  • Sobota 1.06. 21:00
  • Nedeľa 2.06. 15:05
  • Sobota 8.06. 21:00