Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, utorok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina - Východ

Pondelok 25.02.2019, téma : Odchod do dôchodku a čo s ním súvisí ?, hosť: Alica Kopernická , vedúca odd.dôchodkového postenia Sociálnej poisťovne v Košiciach