Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina - Východ

Štvrtok 23.05.2019, Hosť: Vladimír Dočkal z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Reportáž o inkluzívnom vzdelávaní na ZŠ Starozagorská 8 v Košiciach. Moderuje Danuša Reginová.