Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina - Východ

Piatok 30.08.2019, Poradňa zdravia. Hostka: MUDr. Jana Kollárová, vedúca odboru hygieny životného prostredia a zdravia na RÚVZ Košice.