Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina - Východ

Štvrtok 16.04.2020, Téma : aktivity seniorov počas izolácie, hostka: liečebná pedagogička Katarína Kiseľáková z DSS Arcus Košice. Moderuje Tonka Dešková