Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, utorok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Pondelok 14.03.2016, Peter Kolarčík z Ústavu psychológie a zdravia Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, kontaktová beseda, téma: zdravotná gramotnosť