Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina - Východ

Piatok 23.03.2018, D. Lovašová - Linka detskej dôvery, M. Horváthová - CPPS v Košiciach, kontaktová beseda - Ako fungujú peer skupiny