EURO 2020
EURO 2020

Národnostný magazín - NEV

Publicistický magazín, ktorý sa venuje životu českej, nemeckej, poľskej, rómskej a ukrajinskej menšiny na Slovensku.

Vysiela sa: 1. sobota v mesiaci o 21:00-22:00 (ukrajinský)
2. a 4. sobota v mesiaci od 19:00 – 20:00 (nemecký a poľský)
Každú nedeľu od 20:00 - 21:00 (český a rómsky).

Národnostný magazín nemecký

V prvom tohtoročnom Nemeckom magazíne si zrekapitulujeme najzaujímavejšie udalosti minulého roku. Vrátime sa na podujatia, ktoré sa stihli uskutočniť pred prepuknutím pandémie, a vypočujeme si najzaujímavejšie časti z rozhovorov s ľuďmi, ktorí sa angažujú v živote menšiny Karpatských Nemcov.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum