Archív - zvoľte dátum

Zahrajte mi túto - Košice

Moderovaný prúd s ľudovou doplnený informáciami o folklórnom dianí z rôznych oblastí východného Slovenska.
Vysiela sa: pondelok – piatok 16:05-17:00 repríza: utorok - sobota 03:05-04:00

Zahrajte mi túto - Košice

Pondelok 16.03.2020, Moderátorka Zuzana Bobriková ponúkne okrem ľudových piesní aj čítanie z Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska o obuvníkoch a čižmároch. Do relácie sa v spomienkach na majstrov zo svojho okolia prostredníctvom telefónu zapoja aj poslucháči.