Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Hosť Rádia Regina - Západ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila alebo žije na západnom Slovensku, alebo diskusia s hosťami na aktuálnu tému.
V Rádiu Regina Západ každý utorok, 1x za 3 týždne v stredu a 1x za 2 mesiace vo štvrtok o 10:05.

Hosť Rádia Regina

Kam vyhadzujete šupy zo zeleniny, nedojedené jedlo či potraviny po záruke? Pokiaľ na záhrade nemáte kompostovisko alebo domáci vermikompostér, vaše kuchynské zvyšky putujú do zmesového odpadu, ktorý končí na skládkach... Tento rok sa to však mení. Od 1. januára sú samosprávy povinné podľa zákona o odpadoch zabezpečiť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Ako sa im to darí a čo by mali vedieť o kuchynskom odpade samotní občania a samosprávy? Tatiana Šušková si ako hosťa rádia Regina pozvala Martinu Gaislovú, riaditeľku spoločnosti JRK Slovensko, ktorá sa venuje odpadovému hospodárstvu.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum