Hosť Rádia Regina Západ

Pol hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila alebo žije na západnom Slovensku, alebo diskusia s hosťami na aktuálnu tému.
Vysiela sa každý pracovný deň od 12:30 do 13:00.
Popis epizódy
Čistota ovzdušia a emisie na Západnom Slovensku. Viete že na Slovensku zomrie podľa odhadov ročne až 5 tisíc ľudí v dôsledku znečisteného ovzdušia? Veľkými znečisťovateľmi vzduchu, ktorý dýchame nie sú len priemysel či doprava, ale v zimných mesiacoch kvôli vykurovaniu aj malé domácnosti. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vykonal unikátny prieskum o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach. Nielen o jeho výsledkoch, ale aj o tom čo môžeme všetci spraviť pre zlepšovanie kvality ovzdušia sa Tatiana Šušková zhovárala s Jankou Szemesovou, vedúcou Odboru Emisie a biopalivá a Martinom Kremlerom z Oddelenia meteorológie a klimatológie SHMÚ.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Streda 19.06. 12:30
  • Štvrtok 20.06. 12:30
  • Piatok 21.06. 12:30
  • Pondelok 24.06. 12:30
  • Utorok 25.06. 12:30
  • Streda 26.06. 12:30
  • Štvrtok 27.06. 12:30