Archív - zvoľte dátum

Zahrajte mi túto z Bratislavy

Moderovaný prúd s ľudovou a dychovou hudbou, doplnený informáciami o folklórnom dianí z rôznych oblastí západného Slovenska

Vysiela sa pondelok, utorok, streda, štvrtok 17:30-18:00.

Zahrajte mi túto - MFF Myjava

Streda 31.07.2019, Súťaž detských ľudových hudieb- Cena Samka Dudíka 2019 - II. časť