Archív - zvoľte dátum

Zahrajte mi túto z Bratislavy

Moderovaný prúd s ľudovou a dychovou hudbou, doplnený informáciami o folklórnom dianí z rôznych oblastí západného Slovenska

Vysiela sa pondelok, utorok, streda, štvrtok 17:30-18:00.

Zahrajte mi túto z Bratislavy

Štvrtok 28.12.2017, Albumy folklórnej hudby vydané v roku 2017 - ĽH FS Gymnik, FSk Kasanka a FSk Javorníček z Hvozdnice