Zahrajte mi túto z Bratislavy

Moderovaný prúd s ľudovou a dychovou hudbou, doplnený informáciami o folklórnom dianí z rôznych oblastí západného Slovenska

Vysiela sa pondelok, utorok, streda, štvrtok 17:30-18:00.

Zahrajte mi túto z Bratislavy

ľudová hudba na Trenčiansku

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 26.04. 16:30
  • Utorok 27.04. 16:30
  • Streda 28.04. 16:30
  • Štvrtok 29.04. 16:30
  • Pondelok 3.05. 17:30
  • Utorok 4.05. 17:30
  • Streda 5.05. 17:30