Čítanie zo zahraničnej tlače

Výber zo zahraničnej dennej tlače a magazínov.
Vysiela sa: pondelok - piatok o 10:12.