Čítanie zo zahraničnej tlače

Výber zo zahraničnej dennej tlače a magazínov.

Vysiela sa: pondelok - piatok o 10:14.