Koncertné Rádio Devín

Devin | Piatok 25.10.2019, Hudobno slovný útvar


2. Abonentný koncert SOSR. Dirigent Ondrej Olos, Jordana Palovičová, klavír. (Beethoven, Cikker, Sibelius) Priamy prenos. Pripr. Melánia Puškášová

Nájdete nás na Facebooku