Stratení v čase


Neznáme postavy našich dejín
V desaťdielnom cykle umeleckých dokumentov Rádio Devín predstavuje osobnosti, ktoré nepoznáme a mali by sme ich poznať. Ide o životné príbehy, ktoré sú súčasťou našej spoločnej histórie, príbehy ľudí, ktorí svojou originalitou a talentom prispeli k utváraniu hodnôt, ktoré sú stále inšpiratívne. Často sa však, vďaka politickej situácii a dobe, akoby stratili v čase. Vďaka spomienkam a novým výskumom vieme dnes ich stopy opäť nájsť.
autorka: Ivica Ruttkayová

Vysiela sa od 2.7. do 3.9.2017 vždy v nedeľu o 18:00-19:00

Nájdete nás na Facebooku