Stratení v čase

Mená, ktoré by sme mali poznať a nepoznáme ich, pretože akoby sa stratili v čase. Životy mužov a žien, ktorí vytvorili hodnoty, čo by mali byť aj po rokoch pre nás všetkých dôležité. Rozhlasový cyklus Stratení v čase v spomienkach sprítomňuje osobnosti ako sú Elena Kytková Kovalová, Marek Frauwirth, Pavol Ličko, Františka Hrubišková, Ovidius Faust a ďalší. Sú to príbehy, ktorým po rokoch môžeme rozumieť presnejšie, pretože sa z nich stiera ideologický nános totalitných režimov, ktorý bol dlhé roky súčasťou vnímania ich fascinujúcich životných osudov. Počúvať spomienky na ľudí, ktorých význam dnes znova spoznávame, vás pozýva počúvať autorka Ivica Ruttkayová.

Vysiela sa v nedeľu o 18:00-19:00

Relácia sa strieda s cyklom Historia magistra vitae.
Popis epizódy
Ďalšia časť cyklu je venovaná osudu legionára, politika, partizána a neskôr politického väzňa Jána Ševčíka. Jána Ševčíka môžeme vnímať ako politika, ktorý zohral úlohu trójskeho koňa v roku 1948, keď ako čelný politik Demokratickej strany vystúpil na podporu Klementa Gottwalda. Demokratická strana sa stala za pár dní režimu povoľnou Stranou slovenskej obrody, Ján Ševčík sa stal jej predsedom a začal figurovať v najvyššej štátnej politike. Po pôsobení na vrcholných pozíciách čakal Jána Ševčíka a jeho rodinu v roku 1952 prudký pád. Vo vykonštruovanom procese bol odsúdený za „protištátnu činnosť" a nasledujúce roky bol väznený a mučený, rovnako ak jeho manželka Anna. Vzdoroval však obvineniam a odmietal sa priznať k zmanipulovaným obvineniam. Na slobodu sa dostal v rámci amnestie až v roku1960, vrátil sa k rodine ako chorý a zničený človek, ktorý žil už len päť rokov. O živote Jána Ševčíka v osobných a historických súvislostiach budú hovoriť historici Marek Syrný, Tomáš Černák a Marin Horička autor knihy Gottwaldov demokrat. Ukážky z monografie číta herec Alfréd Swan. Cyklus Stratení čase autorsky pripravuje Ivica Ruttkayová.