Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Reláciu najbližšie vysielame

Akadémia

Relácia o vede, vedeckých fenoménoch, vedcoch a výsledkoch slovenských výskumov a vedeckých projektov v kontexte svetovej vedy. Moderuje Rastislav Šimášek.
Vysiela sa každú druhú sobotu v mesiaci od 17:00 do 18:00.

V prvej téme dnešnej časti Akadémie autor relácie Rastislav Šimášek približuje knihu Suburbanizácia. S geografom Martinom Švedom z Geografického ústavu SAV rozprávajú o rozrastajúcej sa zástavbe Bratislavy a o vytváraní prímestských častí s pozitívami aj negatívami (doprava, strata identity, nezdravý životný štýl...). V ďalšej téme tejto časti relácie sa s prof. Ľubou Lacinovou zaoberáme výskumom merania napätia na úrovni bunky.