Umenie mesta_FM

V rubrike Umenie mesta_FM pravidelne v Popo_FM každý druhý utorok po 17. hodine predstavuje Zuzana Líšková diela, ktoré môžeme objaviť nielen v online databáze projektu Galérie mesta Bratislavy s názvom Umenie mesta, ale najmä v našom verejnom priestore.
Popis epizódy
Fontány v Ružinove - 2.diel (16.časť)