Občiansky klub


Relácia má ambíciu venovať sa problémom každodenného života rusínskych poslucháčov, poskytuje poradenstvo v otázkach právnych, sociálnych ap. Súčasne predstavuje zaujímavé aktivity občianskeho charakteru realizované v rusínskych lokalitách.
Strieda sa s reláciami: „Mosty“ (2. týždeň), My, Rusíni (3. týždeň) a "Korene" (4. týždeň)

Vysiela sa: sobotu 1. týždeň v mesiaci v čase od 20:00 – 20:30

Nájdete nás na Facebooku