Poézia mesta

Devin | Štvrtok 5.09.2019, Publicistika


Peter Šulej: V centre nepokoje, zmeškané ohňostroje/ Peter Šulej je jedným z hlavných predstaviteľov experimentálnej poézie. Venuje sa taktiež písaniu prózy, rozhlasových hier, je spoluautorom viacerých tanečných predstavení a je šéfredaktorom časopisu o súčasnej kultúre a umení Vlna. Peter Šulej si ako zdrojový materiál pre vznik básne vybral nápis, ktorý sa vyníma nastriekaný červenou farbou na múre pri námestí Franza Liszta v Bratislave: V centre nepokoje...zmeškané ohňostroje. Je zaujímavé, že tento nápis už v cykle Poézia mesta zaznel, originálne ho spracovala Alexandra Salmela, slovenská autorka žijúca vo Fínsku. Báseň Petra Šuleja si môžete vypočuť v premiére: 12.10.2017 o 14.08 v Rádiu Devín. Reláciu Poézia mesta pripravuje Mária Danadová.

Nájdete nás na Facebooku