Hosť Panorámy

Prinášame Vám zaujímavý rozhovor na spríjemnenie sobotného predpoludnia.
Vysiela sa: sobota o 10:00.
Popis epizódy
Rozhlasový dokument Pierka zo sídliska prináša časozberný pohľad na pozoruhodnú prácu skupiny sokoliarov uprostred mestského sídliska v Banskej Bystrici. Dokument je celoročnou mozaikou aktivít sokoliarov – od jarných príprav cez letné pestré obdobie, jesenný útlm až po zimný čas. V druhej rovine pozorujeme hlbší význam sokoliarstva ako záľuby, čiže výchovu mladých sokoliarov, ktorá nespočíva iba v priblížení sa k dravcovi prostredníctvom získania si jeho dôvery, ale prekvapujúco je sokoliarstvo aj o priblížení sa k sebe samému.